Om oss

Utvecklad och sammanställd av ett team av belysningsexperter från Sverige, med mer än 20 års erfarenhet av belysning, kommer denna katalog att förse er med en attraktiv kollektion av armaturer.

Tack vare teamets sammansatta kunskap, representerar kollektionen en kombination av design, LED-chips, LED-drivers, LED-kylningsteknik, optisk design för avbländning, samt ljusdistribution. Den tilltalande designen och goda ljuskvalitén samt de smarta lösningarna, gör att våra produkter har blivit väl emottagna i Skandinavien såväl som i övriga Europa.

En kombination av kundservice, oberoende produktutveckling och en mångspårig leverantörskedja möjliggör för oss att förse våra kunder med produkter och verktyg som kan expandera deras verksamhet.

Genom att sammanfläta ett kundorienterat tänkade, med expertis från BP Lighting, så åtar vi oss att bidra till ekonomiskt och miljötekniskt hållbara lösningar.

Vi backar upp våra löften med 5 års garanti. Låt oss växa tillsammans!

BP Lighting Team

This image has an empty alt attribute; its file name is en.png

Developed and put together by a team of lighting professionals from Sweden with an experience of more than 20 years in lighting, this catalogue is providing you with a beautiful collection of lighting fixtures.

With the knowhow of our team the collection represents a combination of design, LED chips, LED power supplies, heat dissipation technics, optics system for glare control and best light distribution. Thanks to the pleasant design and good lighting qualities as well as smart solutions, our products are widely welcomed in Scandinavia and the rest of Europe.

The comprehension customer service ability, independent product development ability and diversified supply-chain management enables us to supply our clients with the tools to expand their business.

Combining the customer oriented management policy and expert knowledge of BP Lighting, we are committed to be a source of support for our customers and to contribute to environmental and economical sustainable solution.

We back all this up with a 5 year warranty. Let’s grow together!

BP Lighting Team